اخبار آکادمی

استادان

رزومه دکتر مهدی کنعانی

رزومه دکتر مهدی کنعانی دکتر مهدی کنعانی از دانش آموختگان ممتاز دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در رشته کارآفرینی (گرایش سازمانی)...

چند رسانه ای

مدیریت MBA

منابع انسانی

۷ نکته برای بهبود فرایند استخدام

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -امروزه با وجود اینکه تعداد افراد بیکار و جویای کار کم نبوده و متقاضیان زیادی به دنبال کار هستند...

کارآفرینی