اخبار آکادمی

استادان

رزومه دکتر مهدی کنعانی

رزومه دکتر مهدی کنعانی دکتر مهدی کنعانی از دانش آموختگان ممتاز دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در رشته کارآفرینی (گرایش سازمانی)...

مدیریت MBA

منابع انسانی

۴۵ سؤال رایج در مصاحبه استخدامی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – اکثر مردم در طول عمر خود برای به دست آوردن شغل باید مورد مصاحبه استخدامی قرار گیرند. برای...