بیشتر بدانیم دوره DBA

آینده پژوهی چیست؟

آینده پژوهی
آینده پژوهی چیست؟

آینده پژوهی علمی است که طی چند سال اخیر پا به عرصه علوم مدیریتی نهاده است. شاید مهمترین دلیل تولد ایده نگاه به آینده و پژوهش در آن ناکارامد بودن ابزارهای کلاسیک برنامه ریزی و استراتژی بوده است. اساتید استراتژی کلاسیک سالها با کمک مدلهای خود برای شرکتهای مختلف و تصمیم گیری های مهم در سطح ملی و بین المللی برنامه ریزی میکردند. به تدریج و با گسترش ارتباطات در دنیا و به تبع آن افزایش عدم قطعیتها، کارایی استراتژی های تدوین شده با کمک علوم کلاسیک کاهش پیدا کرد. مهمترین دلیل این امر، خطی فرض کردن آینده و مدل سازی آن با کمک روندهای گذشته بود. استراتژی کلاسیک برای حوادث غیر قابل پیشبینی مانند ۱۱ سپتامبر که بسیاری از کسب و کارها (به ویژه صنعت خطوط هواپیمایی) در امریکا را برای چند سال فلج کرد، برنامه ای ندارد. وقوع چنین حوادثی و به تبع آن ضررهای هنگفت مالی و سیاسی به تدریج ایده تفکر آینده پژوهانه را در فکر بشر پروراند.

آینده پژوهی

به طور کلی میتوانیم سیستمها را به دو نوع خطی و غیر خطی تقسیم بکنیم. سیستمهای خطی سیستمهایی هستند که نتایج قابل پیشبینی ارائه کرده و به اصطلاح predictable میباشند. این سیستمها از آنجاییکه خروجی متناسب با ورودی دارند، به راحتی قابل کنترل و برنامه ریزی میباشند. در مقابل این سیستمها سیستمهای خطی قرار دارند که خروجی منطبق با ورودی نداشته و به همین دلیل قابلیت پیشبینی پذیری ندارند.

تاریخ بشر را میتوانیم به سه دوره مختلف تقسیم بندی کنیم:

  • عصر کشاورزی (گاو آهن)
  • عصر صنعتی (خط تولید)
  • عصر دانایی (اطلاعات و رایانه)

در عصر حاضر (عصر دانایی) با سیستمهای غیر خطی سر و کار داریم. کسب و کارها پس از اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات در عصر صنعتی، به سیستمهایی غیر خطی تبدیل شدند که هر لحظه در آنها امکان تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیشبینی امکان داشت.

آینده از تعامل چهار عنصر به وجود می آید:

  • روندها
  • رویدادها
  • تصویرها
  • اقدامات

آینده پژوهی صرفا پیشبینی  آینده نیست، بلکه تلاش میکند تا پیامد رفتار بازیگران را در شکل گیری آینده محتمل را بررسی کند.

 

در ایران درس آینده پژوهی در رشته DBA در دانشگاه ها تدریس می شود. دیرپاترین دانشکده مدیریت کشور یعنی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اولین بار و توسط دکتر سعید خزایی ، پدر علم آینده پژوهی این درس را ارائه داد. دکتر سعید خزایی  عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است.

سعید خزایی

آکادمی یادگیری مجازی برای اولین بار در کشور اقدام به برگزاری دوره های نیمه حضوری DBA کرده است، که با بهره مندی از اساتید شاخصی نظیر دکتر مسعود حیدری، دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر سعید خزایی و … با اقبال زیادی از طرف مدیران کشور مواجه شده است. درس  آینده پژوهی دکتر سعید خزایی در رشته DBA،  از پرطرفدارترین درس های این دوره است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های نیمه حضوری MBA و DBA دانشگاه تهران می توانید به سایت www.VLA.ir مراجعه نمایید.

دوره DBA دانشگاه تهران

خلاصه
تاریخ بازبینی
آیتم های بازبینی
آینده پژوهی
امتیاز نویسنده
51star1star1star1star1star