بیشتر بدانیم

ادراک چیست؟

ادراک چیست؟

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ ادراک چیست؟ 

ادراک چیست؟

ادراک (Perception) عبارت است از فرایند پیچیده آگاهی یافتن از اطلاعات حسی و فهم آن‌ها.همچنین، ادراک، فرایندی است که افراد، به وسیله آن، پنداشت‌ها و برداشتهایی را که از محیط خود دارند، تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله، به آنها، معنی می دهند. ولی، ادراک می تواند که با واقعیت عینی، بسیار متفاوت باشد. غالباً، افراد از امری واحد، برداشتهای متفاوتی دارند. می توان گفت کهرفتار مردم، به نوع ادراک، پنداشت یا برداشت آنها (و نه واقعیت) بستگی دارد.

  • فرآیندی که طی آن افراد برداشت‌های حسی‌شان را سازماندهی و تفسیر می‌کنند تا بتوانند محیط اطرافشان را درک نمایند.
  • رفتار افراد بر اساس ادراک‌شان از واقعیت شکل می‌گیرد، نه خود واقعیت.
  • از منظر رفتاری، دنیا آنطور که درک می‌شود اهمیت دارد.
  • یک فرآیند شناختی پیچیده و بیانگر تصویر منحصر به فرد (الزاماً منطبق با واقعیت نیست) هر کس از جهان پیرامونی است.
  • ادراک ، ماحصل پردازش اطلاعات است.
  • ادراک اکتسابی است و افراد با تجربیات متفاوت ، جهان پیرامونی را متفاوت ادراک می کنند.
  • ادراک وسیع تر و پیچیده تر از حس است .
تفاوت احساس و ادراک

احساس، را انتقال پیام عصبی به طرف کورتکس حسی، می نامیم. اما، ادراک، از ترکیب اطلاعات حسی با مکانیزم تفکر بوجود می آید. اگر اطلاعات حسی، بطور مستقیم، به عضلات و غدد منتقل شود، رفتار فرد، مبتنی بر حس خواهد بود که ادراک محسوب نمی‌شود. اما، اگر اطلاعات حسی، به مراکز عالی قشر مغز (کورتکس) انتقال یابد، ادراک بوجود می آید و رفتار فرد، تحت حاکمیت اطلاعات حسی و فرایندهای قشر خارجی مغز قرار می گیرد.

احساس و ادراک، از دیدگاه فیزیولوژیک، دو فرایند متفاوت هستند. یک تحرک حسی معین، می‌تواند که ادراک های کاملاً متفاوتی تولید کند و تحریک‌های حسی متفاوت، می‌توانند که به ادراک واحدی منجر شوند. کلیه اطلاعات فیزیولوژیک، نشان می‌دهد که یک تحرک معین همیشه فعالیت معینی در کورتکس حسی تولید می‌کند، اما واقعیت‌ها به طور آشکار، نشان می‌دهند که همان تحریک الزاماً ادراک معین به دنبال نمی‌آورد به عبارت دیگر یک تحریک معین می‌تواند ادراک‌های متفاوت ایجاد کند.

سیستم ادراک

در شکل زیر سیستم ادراک نشان داده شده است.

ادراک چیست؟

سیستم ادراک

مثال: یک نظرسنجی انجام شده توسط سازمان ملل در مورد کمبود غذا

سوال: بررسی وضعیت کمبود غذا

” لطفا نظر صادقانه خود را در مورد راه حل کمبود غذا در سایر نقاط جهان بیان کنید ؟”

بررسی شکست بزرگی بود … چون:

۱٫ در آفریقا نمی دانستند “غذا” چه معنی می دهد.
۲٫ در شرق اروپا نمی دانستند “صادقانه”  چه معنی می دهد.
۳٫ در غرب اروپا نمی دانستند “کمبود” چه معنی می دهد.
۴٫ در چین نمی دانستند “نظر” چه معنی می دهد.
۵٫ در خاور میانه نمی دانستند “راه حل” چه معنی می دهد.
۶٫ در امریکا  جنوبی نمی دانستند “لطفا”  چه معنی می دهد.
۷٫ در ایالات متحده آمریکا نمی دانستند ” سایر نقاط جهان ” چه معنی می دهد .

مدل ادراک اجتماعی

مدل ادراک اجتماعی نشان داده شده است.

در فرآیند ادارک اجنماعی ویژگی های ادراک کننده (درونی)، ادراک شونده (بیرونی)، و ویژگی های وضعیت مطرح می گردد.

ادراک چیست؟

مدل ادراک اجتماعی

خطاها و تعصبات ادراکی متداول در تصمیم گیری

در فرآیند ادراک گاهی خطاها و تعصباتی رخ می دهد که در فرآیند تصمیم گیری تاثیر گذارند. در شکل زیر این موارد را مشاهده می نماییم.

ادراک چیست؟

برای ثبت نام در دوره های نیمه حضوری MBA و DBA دانشگاه تهران از طریق وبسایت www.VLA.ir اقدام نمایید.

۸ نظر

یک دیدگاه ارسال کنید