بیشتر بدانیم

اولین اصل کسب و کار

بارها و بارها گفته شده است که اولین و آخرین اصل در دنیای کسب و کار اعتماد است. بدون اعتماد، هیچ ارتباط پایداری ایجاد نمی شود. بدون اعتماد، هیچ همکاری آغاز نخواهد شد و مهم تر از همه اینکه بدون اعتماد هیچ فردی دست به جیب نمی شود! می دانیم که یکی از بزرگترین مشکلات اغلب کسب و کارها در شرایط امروز کشور فروش است. شاید بد نباشد در جستجوی راه حلی برای فروش بهتر به موضوع کلیدی اعتماد در کسب و کار نگاهی مجدد داشته باشیم.

اعتماد چگونه ایجاد می شود؟ اعتماد با شناخت پیوند عمیقی دارد. ما به افراد و کسب و کارهایی که می شناسیم و از ارتباط با آنها تجربه خوبی داشته ایم، اعتماد داریم. کلید اصلی در ایجاد اعتماد شناخت و تجربه است. اولی با برند سازی و بازاریابی در ارتباط است و دومی با موضوع کلیدی با نام تجربه مشتری.

a

در مباحث برندسازی و بازاریابی همیشه از هویت واحد برند یا تصویر یگانه ای سخن گفته می شود که باید از کسب و کار در ذهن مشتریان آن باشد. این تصویر باید ارزش پیشنهادی برند/کسب وکار را برای مشتری شفاف و روشن سازد. مردم با دیدن و شنیدن نام برند به یاد چه می افتند و چه حسی پیدا می کنند؟ وقتی برای بازاریابی و فروش به آنها مراجعه می کنید یا آنها به سراغ شما می آیند باید چگونه با کسب و کار شما آشنا شوند و اعتماد پیدا کنند؟

یک دیدگاه ارسال کنید