logo2

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، برگزار کننده دوره های mba و dba به صورت آنلاین

توافق نامه امنیتی :

استفاده شما از وب سایت دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA به این معناست که شما با تمامی موارد مندرج در این توافق نامه موافق هستید. این توافق نامه بین   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  که از این پس در این توافق نامه “ دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA ” نامیده می شود از یک طرف و شما که از این پس “کاربر” نامیده می شود از سوی دیگر صورت می گیرد. برای استفاده از خدمات در این وب سایت می بایست این توافق نامه مورد تایید کاربر قرار گرفته باشد در غیر اینصورت از ارائه خدمات معذور خواهیم بود.

توافق نامه امنیتی (Agreement):

این توافق نامه کلیه قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از خدمات و یا محصولات   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  را شرح خواهد داد.

تمامی قوانین و مقررات مطرح شده در این توافق نامه کلیه خدمات و محصولات   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  را شامل می شود و در صورتیکه خدمت و یا محصولی از چهار چوب این توافق نامه پیروی نکند، در هنگام ارائه آن، توافق نامه خاص آن خدمت و یا محصول ارائه خواهد شد.

توافق نامه امنیتی

توافق نامه امنیتی

قوانین کلی خدمات و محصولات

۱) تغییرات در توافق نامه
کاربر می بایست با کلیه تغییراتی که هر از چند گاه ممکن است در این توافق نامه صورت گیرد، موافقت کرده و محدودیتهای جدید را بپذیرید. رعایت این بند تا زمانی که کاربر از خدمات و محصولات   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA استفاده می نماید، الزامی است.

۲) ارائه اطلاعات درست
کاربر می بایست اطلاعات صحیح و بروز شده خود را هنگام استفاده از خدمات و محصولات    دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  ، در اختیار این قرار دهد.     دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  برای برقراری تماس با کاربر از این اطلاعات استفاده خواهد کرد. در صورت ارائه اطلاعات نادرست و یا ناقص که باعث گردد.   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA نتواند با کاربر تماس حاصل کند،   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  این حق را برای خود محفوظ می داند که حساب کاربر را قطع و یا به حالت تعلیق در آورد.

۳) حریم خصوصی کاربر
 دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA به هیچ وجه از اطلاعات خصوصی و شخصی کاربر به غیر از چهار چوب ” رویه های حفاظتی” مندرج در همین وب سایت استفاده نخواهد کرد.

۴) امنیت حساب (Account) کاربر
کاربر می بایست از نامهای کاربری و رمزهای عبور مورد استفاده خود در این سایت بطور کامل حفاظت نموده و در صورتیکه فرد یا افراد حقیقی و حقوقی دیگری از آنها مورد استفاده نمایند، دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA هیچگونه مسئولیتی را در این رابطه نمی پذیرد.

۵) استفاده در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس
کاربر متعهد میگردد که به هیچ عنوان از خدمات و محصولات دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA بر خلاف چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع استفاده ننماید. در غیر این صورت  دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  مجاز است که اطلاعات کاربر را در صورت تقاضای دستگاههای قضائی و دولتی برای اجرای قانون در اختیار آنان قرار دهد.

•  دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  این حق را برای خود قائل است که نحوه استفاده از محصولات و خدمات خود توسط کاربر را بررسی نموده و به اختیار خود آن را قطع یا تعلیق نماید.
• چناچه کاربر با استفاده از محصولات و خدمات  دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  اقدام به نشر هرزنامه (Spam) و یا سایر موارد غیر اخلاقی و یا غیر قانونی شود،  دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  مجاز به لغو خدمات خود خواهد بود.
• اعمال غیر اخلاقی در این توافق نامه عبارتند از افترا زدن، سوء استفاده مادی و معنوی، اعمال مغایر با عفت، اعمال مرتبط با تجارت جنسی، اعمال مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بین الملل، وارد شدن به رایانه دیگران و بطور کلی ورود به شبکه های دیگران بصورت غیر مجاز و غیر قانونی (هک کردن)، انتشار ویروس و برنامه های مخرب به شبکه های دیگران ، استفاده غیر قانونی از تصاویر کودکان و … . بدیهی است.
اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی تنها به به موارد مطروحه محدود نمی باشد و قوانین جدید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را نیز شامل می شود.

توافق نامه امنیتی

توافق نامه امنیتی

۶) مالکیت معنوی
کلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالکیت معنوی  دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA   است. کاربر موافقت می کند که هیچ سود یا امتیازی در این مالکیت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود که هیچ گونه ادعا و در خواستی درباره سود خدمات و محصولات   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA نخواهد کرد. در صورت هرگونه استفاده و مالکیت معنوی خاص راجه به یک خدمت و یا محصول ویژه، می بایست توافقی جداگانه میان   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  با کاربر صورت گیرد.

۷) استفاده از خدمات و محصولات   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA
• کاربر نمی تواند نرم افزار را بر روی هر پایگاه اطلاع رسانی بطور همزمان نصب کند مگر با کسب مجوز از سوی   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA
• کاربر نمی تواند در نرم افزار تغییرات ایجاد کرده و یا از این نرم افزار، نرم افزار دیگری را مشتق کند.
• هیچ عملی برای دسترسی به کد منبع (SOURCE Code) نرم افزار مجاز نمی باشد.

• نرم افزار و تمامی نسخه های کپی آن که مشترک بطور مجاز تهیه نماید، تحت مالکیت معنوی   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  هستند.

۸ ) هزینه و پرداخت
کلیه هزینه های خدمات و محصولات   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  بر طبق چهار چوب مندرج در قرارداد کتبی مابین   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  و کاربر اخذ خواهد شد. چنانچه کاربر نسبت به پرداختهای خود قصور داشته باشد،   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  این حق را دارد که ادامه خدمات خود را به حالت تعلیق در آورد.

۹) عدم وجود ضمانت
 دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  هیچ گونه ضمانتی مبتنی بر اینکه محصولات و خدمات   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  احتیاجات کاربر را به طور کامل بر آورده می کند، نمی دهد و همچنین اینکه، سرویس ها قطع نمی شود، برنامه ها بدون خطا هستند.

۱۰) قوانین حاکم، محل دادرسی، عدم اجازه شکایت
کاربر موافقت می نماید که محل دادرسی پرونده های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  در دادگاههای تهران و یا کمیته مبارزه با جرائم رایانه ای واقع در تهران باشد. کاربر مجاز نخواهد بود در مسائلی که در این توافقنامه ارائه شده اند به دادگاه شکایت نماید.

۱۱) حوادث فورس ماژور
 دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA همه تلاش و کوشش خود را برای پایدار نگه داشتن خدمات و محصولات انجام می دهد. با این همه مشکلات خارج از کنترل   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  بوجود خواهد آمد که ممکن است در ارائه خدمات   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  برای مدتی اختلال ایجاد کند. کاربر موافقت می کند که   دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA  را برای نتایج این وقفه ها مسئول نداند.

کلماتی که می توانید در گوگل با آن ما را جستجو نمایید:

توافق نامه امنیتی,دانشگاه تهران دانشگده مدیریت – دوره MBA و دوره DBA, ثبت نام MBA, ثبت نام DBA, دوره MBA, دوره DBA, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت