معرفی اساتید

رزومه دکتر سیامک حاجی یخچالی

رزومه دکتر سیامک حاجی یخچالی

دکتر سیامک حاجی یخچالی فوق دکترای مدیریت پروژه از دانشگاه جامع لندن و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشند. ایشان مقالات و کتب متعددی در زمینه مدیریت پروژه ترجمه و تالیف نموده اند.

تحصیلات

 • کارشناسی, ۱۳۸۲, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • کارشناسی ارشد, ۱۳۸۴, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتری, ۱۳۸۷, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • فوق دکتری, ۱۳۸۸, مدیریت پروژه, دانشگاه جامع لندن

عناوین دروس

 • اصول مدیریت و تئوری سازمان، کارشناسی
 • کارآموزی، کارشناسی
 • برنامه ریزی استراتژیک، کارشناسی ارشد
 • رهبری و رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد
 • سازماندهی، کارشناسی ارشد
 • مباحث ویژه ۲، کارشناسی ارشد
 • مدیریت پروژه، کارشناسی ارشد
 • مدیریت منابع انسانی، کارشناسی ارشد

راهنمایی پایان نامه

 • برنامه ریزی تولید شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو، آرزو محرم خانی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 • نرم افزار مدیریت پروژه مبتنی بر پرینس ۲، مهدی برزگر، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 • مدیریت ارزش حاصله در پروژه های صنعتی، محمدرضا شهیدی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • برنامه ریزی تولید شرکت پارس خزر، اظم سنگ جوئی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • برنامه ریزی تولید کارخانجات تولید رگراتور CNG و پمپ تراکتور، سیاوش حسن زاده یکتا، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • ارائه چھارچوب شایستگی مدیران پروژه جھت مدیریت موثر پروژه ھا، سجاد سحابی راد، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • برنامه ریزی تولید قطعات جلوبندی خودرو ایران، مهسا حسام محسنی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • انتخاب پورتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت عوامل محیطی، شیما قانعی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۱/۱۷
 • ارزیابی و ارائه مدل برای تناسب سبک های رهبری با روش های استخدام از دید استراتژیک : مطالعه موردی در چند شرکت ایرانی، وحید آهنچیان، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 • انتخاب و متعادل سازی پرتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت، میثم براجعه، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
 • برقراری ارتباط بین سبک ھای رھبری مدیران پروژه و انواع پروژه، حامد حیدری فارسانی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۲۹
 • انتخاب پورتفولیوی پروژه ھا در شرایط عدم قطعیت، مھراد باستانی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
 • جایگاه مهندسیی صنایع در شرکت صنعتی پارس خزر، فرزانه یعقوبی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۳/۳۰
 • متعادل‌سازی و انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با هدف حداقل‌سازی میزان تاسف تحت شرایط عدم قطعیت، آزاده ارجمند، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
 • برنامه ریزی تولید شرکت لاستیک گیلان، مهرداد شاهمیری، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
 • جایگاه رویکرد زنجیره ی بحرانی در رهنمود پروژه ی النا، پرنیاز فتحتی حقی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
 • مدیریت ریسک پروژه ها، فرزانه یعغوبی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
 • شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های پروژه های ساختمانی، سعید موسی خانی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
 • برنامه ریزی تولید کارخانه نورد فولاد یزد، حسام هرندی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
 • برنامه ریزی تولید شرکت اورند پلاستیک، غزاله توجه، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
 • برنامه ریزی تولید شرکت تندیس بلورین عمران، فرشاد صفایی اردکانی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
 • زمان سنجی شرکت پویندگان راه سعادت، ساعد صالحی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۸
 • انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید شرکت دخانیات ایران، محمد طاهر حسینیان، کاربردی، دانشکده فنی کاسپین، ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
 • برنامه ریزی تولید شرکت نفت ایرانول، سعید عزیزیان، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
 • برنامه ریزی تولید شرکت لوله ماشین سازی ایران، مجتبی عسکرزاده، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
 • فرآیندسازی بهینه شرکت قطعات نیسان، سید محمد بنی هاشم، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
 • مدیریت دریافت، نگهداری و تحویل مواد انبار تیبا، محمد صادقی ژاله، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
 • ارائه رویکردی جامع برای زمانبندی طرح، ستاره تراب زاده، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 • مساله زمانبندی پروژه با کارکنان چند مهارتی، فاطمه خدابخش، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
 • مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها تحت شرایط عدم قطعیت (انتخاب پرتفولیو با توجه به ریسک با استفاده از سیستم‌های فازی)، مجتبی ضیائی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۲/۱۸

کتاب‌های تالیفی

 • حاجی یخچالی، سیامک. “مفاهیم پایه زمانبندی پروژه.” : جهاد دانشگاهی امیر کبیر، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “مدیریت پروژه فرآیندگرا.” : متالون ، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “رهنمود پروژه النا.” تهران: انتشارات عبور، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “رهنمود سبد النا.” تهران: انتشارات عبور، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “رهنمود دفاتر سبد، طرح و پروژه النا.” تهران: انتشارات عبور، ۱۳۹۳٫

کتاب‌های ترجمه شده

 • حاجی یخچالی، سیامک. “استاندارد مدیریت پورتفولیو (ویرایش دوم).” : آدینه، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “راهنمای پیاده سازی سریع گستره دانش مدیریت پروژه.” : آدینه، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “استاندارد مدیریت طرح.” : آدینه، ۱۳۸۹٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه (OPM3).” : آدینه، ۱۳۸۹٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “مدیریت پروژه های موفق با پرینس ۲٫” : آدینه، ۱۳۹۰٫
 • ، محسن ذکایی آشتیانی و سیامک حاجی یخچالی. “استاندارد عملی برآورد پروژه (۲۰۱۱).” : آدینه، ۱۳۹۰٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “هدایت پروژه های موفق با پرینس ۲ (۲۰۰۹).” : آدینه، ۱۳۹۰٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و امین کریمی . “چگونه کلیکها را به مشتری تبدیل کنیم.” : آدینه، ۱۳۹۱٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “فرم ها مدرت طرح همسو با استاندارد مدرت طرح.” : آدینه، ۱۳۹۱٫
 • حاجی یخچالی، سیامک، وحید رضا یوسفی و سرمد کیانی. “استاندارد مدیریت پورتفولیو ویرایش سوم.” تهران: انتشارات آریا قلم، ۱۳۹۲٫
 • حاجی یخچالی، سیامک، سرمد کیانی و وحید رضا یوسفی. “استاندارد مدیریت طرح – ویرایش سوم.” تهران: انتشارات آریا قلم، ۱۳۹۲٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و سرمد کیانی. “مدیریت طرح های موفق.” تهران: None، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و سرمد کیانی. “مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه.” تهران: None، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و سرمد کیانی. “مدل های بلوغ مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه.” تهران: آدینه، ۱۳۹۴٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و نیره افتخار. “پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در مدیریت پروژه.” تهران: سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۹۴٫

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • hahi yakhchali, siamak, and seyed hassan ghodsipoor . “Erratum to On computing the latest starting time and floats of activities in a network with imprecise durations.” Fuzzy Sets and Systems -, no. — (2008): -.
 • hahi yakhchali, siamak, Seyed Hassan Ghodsypour , and Seyed Mohamad Taghi Fatemi Ghomi . “On Criticality of Paths in Networks with ImpreciseDurations and Generalized Precedence Relations.” Soft Computing 58, no. — (2009): 315-324.
 • , Mohammad Majid Fouladgar , Abdolreza YazdaniChamzini , and siamak hahi yakhchali. “A New Methodology for Prioritizing Mining Strategies.” International Journal of Innovation Management and Technology 2, no. 4 (2010): 342-347.
 • hahi yakhchali, siamak, and Seyed Hassan Ghodsypour . “Computing latest starting times of activities in interval – valued networks with minimal time lags.” EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 200, no. 3 (2010): 874-880.
 • hahi yakhchali, siamak, and seyed hasan gholipoor . “On the latest starting times and criticality of activities in a networkwith imprecise durations.” Applied Mathematical Modelling 34, no. 8 (2010): 2044-2058.
 • Yazdan panah, Abolfazl, and siamak hahi yakhchali. “A new model to predict roadheader performance using rock mass properties.” Journal of Coal Science and Engineering 19, no. 1 (2010): 51-56.
 • hahi yakhchali, siamak. “Program Evaluation and Review Techniques II ( PERT II ).” Engineering Letters 19, no. 4 (2011): 324-330.
 • , Mohammad Majid Fouladgar, Abdolreza Yazdani Chamzini , Edmundas Kazimieras Zavadskas , siamak hahi yakhchali, and Mohammad Hossein Ghasempourabadi . “PROJECT PORTFOLIO SELECTION USING FUZZY AHP AND VIKOR TECHNIQUES.” Transformations in Business and Economics 11, no. 25 (2011): 42-59.
 • , Abdolreza Yazdani Chamzini, and siamak hahi yakhchali. “Tunnel Boring Machine ( TBM ) selection using fuzzy multicriteria decision making methods.” Tunnelling and Underground Space Technology 30, no. — (2012): 194-204.
 • , Abdolreza Yazdani Chamzini, siamak hahi yakhchali, Diana Volungevičienė , and Edmundas Kazimieras Zavadskas . “Forecasting gold price changes by using adaptive network fuzzy inference system.” Journal of Business Economics and Management 5, no. 13 (2012): 994-1010.
 • Yazdan panah, Abolfazl, and siamak hahi yakhchali. “An Integrated Fuzzy Multi Criteria Group Decision Making Model for Handling Equipment Selection.” JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT -, no. — (2012): -.
 • , Mohammad Farid, Mehdi Mohamadi HosseinAbadi , Abdolreza Yazdani Chamzini , siamak hahi yakhchali, and Mohammad Hossein Basiri . “Developing a new model based on neuro – fuzzy system for predicting roof fall in coal mines.” Neural Computing and Applications -, no. — (2012): -.
 • Yazdan panah, Abolfazl, siamak hahi yakhchali, and . “Using an integrated MCDM model for mining method selection in presence of uncertainty.” Economic Research 25, no. 25 (2012): 869-904.
 • , Ali Jamshidi, Abdolreza Yazdani Chamzinib , siamak hahi yakhchali, and Sohrab Khaleghid . “Developing a new fuzzy inference system for pipeline risk assessment.” JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES 26, no. 1 (2013): 197-208.
 • , , siamak hahi yakhchali, and Mahmood Mahmoodian. “Risk ranking of tunnel construction projects by using the ELECTRE technique under a fuzzy environment.” International Journal of Management Science and Engineering Management 8, no. 1 (2013): 1-14.
 • Yazdani, Abdolreza, Mojtaba Razani, siamak hahi yakhchali, and Edmundas Kazimieras. “Developing a fuzzy model based on subtractive clustering for road header performance prediction.” Automation in Construction 35, no. 35 (2013): 111-120.
 • Alidoosti, Ali, Ali Jamshidi, siamak hahi yakhchali, Ali Basirat, , and . “Fuzzy logic for pipelines risk assessment.” Management Science Letters 2, no. 2012 (2013): 1707-1716.
 • , Mojtaba Razani, Abdolreza Yazdani Chamzini , and siamak hahi yakhchali. “A novel fuzzy inference system for predicting roof fall rate in underground coal mines.” SAFETY SCIENCE 55, no. — (2013): 26-33.
 • Yazdani-Chamzini, Abdolreza, and siamak hahi yakhchali. “Reply to the discussion on ‘‘Tunnel Boring Machine (TBM) selection using fuzzy multicriteria decision making methods’’.” Tunnelling and Underground Space Technology 38, no. 38 (2013): 583-584.
 • Yazdani, Abdolreza, Shahram Shariati, siamak hahi yakhchali, and xavier malkata. “Proposing a new methodology for prioritising the investment strategies in the private sector of Iran.” The Economic Research 12, no. 12 (2014): 37-41.
 • Hassani, Mohsen, siamak hahi yakhchali, and Hamira Khaksar. “The relationship analysis of the project, program and portfolio success criteria by using DEMATEL method: A case study.” applied mathematics in engineering management and technology 22, no. 1 (2015): 20-36.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • , Abdolreza Yazdani Chamzini , and siamak hahi yakhchali. “Handling equipment Selection in open pit mines by using an integrated model based on group decision making.” INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING 3, no. 5 (2012): 907-924.

همایش‌های بین المللی

 • hahi yakhchali, siamak, , , and . “Necessary Criticality of Paths in Networks withImprecise Durations and Time lags.” NAFIPS, San Diego, June 24-27, 2007 .
 • hahi yakhchali, siamak, , , and . “Possible Criticality of Paths in Networks withImprecise Durations and Time Lags.” NAFIPS, San Diego, June 24-27, 2007 .
 • hahi yakhchali, siamak, , and . “The project scheduling with irregular starting time cost and imprecise durations.” 15th International Working Seminar on Production Economics,, March 3-7, 2008 .
 • hahi yakhchali, siamak, and . “A hybrid genetic algorithm for computing the float ofan activity in networks with imprecise durations.” International Conference on Fuzzy Systems FUZZ2008, Hong Kong, June 1-6, 2008 .
 • hahi yakhchali, siamak, , and . “An Incremental Approach for Temporal Analysis in Networks with ImpreciseActivity and Time Lag Durations.” The International Conference on Industrial Engineering andEngineering Management IEEM, Singapore, December 8-11, 2008 .
 • hahi yakhchali, siamak. “A Path Enumeration Approach for Critical Analysis in Project Networks with Fuzzy Activity Durations.” 2011 International Conference on Construction Engineering and Project Management (ICCEPM, Sydney, February 16-18, 2011 .
 • hahi yakhchali, siamak. “Project scheduling with start-time dependent cost and imprecise durations.” 2011 International Conference on Construction Engineering and Project Management (ICCEPM, Sydney, February 16-18, 2011 .
 • , , siamak hahi yakhchali, and Masoud Rabbani. “The role of motivation in managing Cultural Conflict in International Teams.” 14th International Business Research Conference, Dubai, April 28-30, 2011 .
 • , , siamak hahi yakhchali, and Masoud Rabbani. “Motivation Role in Reducing Destructive Team Conflict.” 14th International Business Research Conference, Dubai, April 28-30, 2011 .
 • hahi yakhchali, siamak. “On Computing the Minimal Latest Starting Times of Activities in Interval-Valued Network with Generalized Precedence Relations.” World Congress on Engineering 2011-WCE 2011, London, July 6-8, 2011 .
 • hahi yakhchali, siamak. “A Simple Approach to Project Scheduling in Networks with Stochastic Durations.” World Congress on Engineering 2011-WCE 2011, London, July 6-8, 2011 .
 • hahi yakhchali, siamak, and . “On Possible and Necessary Optimality of Schedules in the Single Machine Scheduling Problem with Imprecise Processing Times and Due Dates.” World Congress on Engineering 2011-WCE 2011, London, July 6-8, 2011 .
 • , , , siamak hahi yakhchali, and . “Project portfolio Selection Using VIKOR Technique under Fuzzy Environment.” 2011 2nd International Conference on Construction and Project Management, Singapore, September 6-8, 2011 .
 • hahi yakhchali, siamak. “Organizational Behavior Factors In Responding To Project Risks Using System Dynamics Approach.” 2011 2nd International Conference on Construction and Project Management, Singapore, February 3-3, 2012 .
 • hahi yakhchali, siamak, and Hamed Heydari Farsani. “Do Different Project Categories Need Different Leadership Styles?.” 2nd International Conference on Management, Behavioral Sciences and Economics Issues (ICMBSE’2013), Dubai, March 17-18, 2013 .
 • Bastani, Mehrad, and siamak hahi yakhchali. “Multi-mode Resource-Constraint Project Scheduling Problem (MRCPSP) with pre-emptive activities.” 2nd International Conference on Mechanical, Automobile and Robotics Engineering (ICMAR’2013), Dubai, March 17-18, 2013 .
 • Ghanei, Sheama, and siamak hahi yakhchali. “A New Mixed-Integer Programming Model for Project Portfolio Selection with Strategic Resources.” 2nd International Conference on Mechanical, Electronics and Mechatronics Engineering (ICMEME’2013), London, June 17-18, 2013 .
 • hahi yakhchali, siamak, Setareh Torabzadeh, and Azadeh Arjmand. “Introduction to a Stepwise Procedure for Program Planning.” 2nd International Conference on Mechanical, Electronics and Mechatronics Engineering (ICMEME’2013), London, June 17-18, 2013 .
 • Ziaei, Mojtaba, and siamak hahi yakhchali. “A Novel Approach for Delay Analysis.” 2nd International Conference on Mechanical, Electronics and Mechatronics Engineering (ICMEME’2013), London, June 17-18, 2013 .
 • حاجی یخچالی، سیامک. “متعادل سازی و انتخاب پورتفولیوی پروژه ها: با هدف حداقل سازی میزان تأسف تحت شرایط عدم قطعیت.” دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، دی ۷-۷، ۱۳۹۲٫
 • رضائیان، آیدین و سیامک حاجی یخچالی. “ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد پروژه ها و طرح ها با توجه به روش های تأمین مالی.” کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، فروردین ۱۷-۱۸، ۱۳۹۴٫
 • حسنی انزابی، محسن، سیامک حاجی یخچالی و حمیرا خاکسار. “بررسی ادراک ذینفعان مختلف در خصوص اهمیت معیارهای موفقیت پروژه، طرح و پورتفولیو در یک پروژه EPC.” کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، خرداد ۲۶-۲۷، ۱۳۹۴٫

همایش‌های داخلی

 • حاجی یخچالی، سیامک و رضا زنجیرانی فراهانی . “سیستم پشتبان تصمیم برای مسئله زمانبندی کلا سهای درس.” چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، آذر ۲۰-۲۳، ۱۳۸۴٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و رضا زنجیرانی فراهانی . “مدل عدد صحیح برای مسئله زمانبندی کلا سهای دانشگاهی یک مطالعه موردی.” چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، آذر ۲۰-۲۵، ۱۳۸۴٫
 • ، منوچهر منطقی، سیامک حاجی یخچالی و احسان سلطانی فر . “مدیریت استراتژیک پورتفولیوی فناوری در شرکتهای دانش محور: یک رویکرد فرایند گرا.” کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، آذر ۱۸-۱۸، ۱۳۸۹٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “مدیریت پورتفولیوی پروژه.” کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، دی ۲۶-۲۷، ۱۳۸۹٫
 • حاجی یخچالی، سیامک، – یوسفی و سرمدی. “شناخت فاکتورهای کلیدی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک و اولویت بندی آن ها به روش تحلیل شبکه.” دهمین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، آبان ۱۵-۱۶، ۱۳۹۲٫
 • حاجی یخچالی، سیامک، مسعود منجزی، عبد الرضا یزدانی و محمد حسین بصیری. “بررسی خطرات تونل سازی با استفاده از روش حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات تحت محیط فازی ) Fuzzy FMEA ).” کنفرانس بین المللی مهندسی عمران و شهرسازی، تبریز، بهمن ۲۹-۳۰، ۱۳۹۲٫
 • حسنی انزابی، محسن، سیامک حاجی یخچالی و حمیرا خاکسار. “اولویت بندی معیارهای موفقیت پروژه، طرح و پورتفولیو با روش تلفیقی ANP، DEMATEl در یک پروژه سرمایه گذاری ساخت و ساز.” همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع،، خرداد ۲۸-۲۹، ۱۳۹۴٫

ویدیو معرفی استاد را می توانید از طریق لیتک زیر مشاهده نمایید – (بر روی تصویر کلیک کنید)

افزودن نظر

یک دیدگاه ارسال کنید