معرفی اساتید

رزومه دکتر یحیی علوی

 دکتر یحیی علوی

دارای دکتری در رفتار مصرف کننده از دانشگاه FIU امریکا و مشاوره ارشد بازاریابی و فروش در صنایع و سازمان ها هستند.

 

Think Outside The Box | MBA Lecturer | Keynote Speaker | Marketing & Sales Specialist

Experience

Marketing, Branding, Sales Consultant, Keynote speaker at T.O.T.B. 2008 – Present (5 years 4 months)

Senior Account Manager at McCann Worldgroup June 2008 – June 2011

National Sales Manager at Interface Media January 2002 – June 2008

Publications

      Modeling of Parameters Effective on Consumer’s Behavior Life Science Journal April 2013

      Identification and Ranking of Effective Factors on Customers Brand Selection Life Science Journal October 2013

Languages

     English

     Dutch

     Arabic

        Skills & Expertise

     Sales Management

     Direct Marketing

     Direct Sales

     Marketing Strategy

     Marketing Communications

     Social Media Marketing

     Advertising

     CRM

     Corporate Branding

     Public Speaking

     Sales Presentations

     Personal Development

     Branding & Identity

     Marketing

     Marketing Management

     public

Skills & Expertise

     Florida International University – College of Business Administration Doctor of Philosophy (PhD), Marketing, 2006 – 2009

     University of Houston, C.T. Bauer College of Business M.B.A., Marketing, 2004 – 2006

     University of Pretoria/Universiteit van Pretoria Bachelor’s degree, Computer Hardware Engineering, 1999 – 2002

     C.I.S. Matric, 1996 – 1998

ویدیو معرفی استاد را می توانید از طریق لیتک زیر مشاهده نمایید – (بر روی تصویر کلیک کنید)

dr alavi video

یک دیدگاه ارسال کنید