رسانه دیجیتال

معرفی دکتر رضا تهرانی +ویدیو

دکتر رضا تهرانی

از اساتید برجسته مدیریت مالی در کشور و عضو هیئت علمی و مدیر گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با درجه علمی دانشیار می باشند. رزومه ایشان به شرح زیر می باشد.

عناوین دروس

۱) اصول حسابداری ۱، کارشناسی
۲) اصول حسابداری ۲، کارشناسی
۳) تئوریهای مالی، کارشناسی
۴) حسابرسی وکنترل مالی، کارشناسی
۵) مبانی مدیریت سرمایه گذاری، کارشناسی
۶) مبانی مهندسی مالی، کارشناسی
۷) مدیریت مالی، کارشناسی
۸) مدیریت مالی ۱، کارشناسی
۹) مدیریت مالی ۲، کارشناسی
۰۱) ارزش گذاری اوراق بهادار، کارشناسی ارشد
۱۱) اصول حسابداری، کارشناسی ارشد
۲۱) بازارهای پولی و مالی، کارشناسی ارشد

جهت نمایش رزومه کامل دکتر رضا تهرانی و توضیحات تکمیلی بر روی این لینک کلیک کنید.

یک دیدگاه ارسال کنید