اخبار

نتایج نظرسنجی دانش پذیران دوره MBA و DBA در اولین کلاس حضوری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تحلیل و بررسی فرم نظرسنجی گردهمایی نخست دانش پذیران دوره های نیمه حضوری یکساله MBA و DBA  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

جمعه، ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۴،اولین کلاس حضوری دانش پذیران دوره نیمه حضوری MBA و DBA در دانشکده مدیریت تهران برگزار شد. در این گردهمایی دانش پذیران در کلاس ها و کارگاه های دکتر سعید خزایی، دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر بیتا مشایخی شرکت کردند.

در این گزارش به تحلیل نظرات دانش پذیران این دوره در فرم نظرسنجی این همایش خواهیم پرداخت.

 

۱-فرم نظرسنجی

در شکل زیر فرم نظرسنجی اولین کلاس حضوری دانش پذیران آمده است:

دوره نیمه حضوری MBA و DBA

۲-آمار هر یک از سوالات به تفکیک دوره های MBA و DBA

برای دوره MBA آمار هر سوال به تفکیک برای ۵۳ فرم نظر سنجی تکمیل شده به صورت زیر بوده است.


 دوره نیمه حضوری MBA و DBA دانشگاه تهران

 

 

 

و برای دانشپذیران دوره DBA نیز آمار هر سوال برای ۶۱ فرم نظرسنجی تکمیل شده بصورت زیر بوده است:

دوره نیمه حضوری MBA و DBA دانشگاه تهران
برای اینکه به تحلیل دقیق تری برسیم به هر یک از معیارهای ارزیابی فوق امتیازی از ۱ تا ۵ بصورت زیر تخصیص می دهیم و سپس میانگین وزن دار هر سوال را محاسبه می کنیم.

دوره نیمه حضوری MBA و DBA دانشگاه تهران


۳- میانگین وزن دار برای دوره
MBA

دوره نیمه حضوری MBA و DBA دانشگاه تهران
میانگین کلی برای سوالات فوق در دوره MBA عدد ۳٫۹۶ بوده است.

 

۴- میانگین وزن دار برای دوره DBA

دوره نیمه حضوری MBA و DBA دانشگاه تهران
میانگین کلی برای دوره DBA عدد ۴٫۱۰ بوده است که بین سطح خوب و عالی قرار می گیرد.

 

۵- مقایسه دوره MBA و DBA

 دوره نیمه حضوری MBA و DBA دانشگاه تهران

نمره ۵ سطح عالی، نمره ۴ سطح خوب و نمره ۳ سطح متوسط است.  همانطور که در نمودار بالا مشخص است بیشترین امتیاز برای هر دو دوره MBA و DBA برای سوال ۱۱ یعنی ارزیابی اساتید دوره است.

کمترین امتیاز هم برای هر دو دوره سوال چهارم است که مربوط به تمرین های دروس است. اما نکته قابل تامل این است که از مجموع ۶۶ فرم نظرسنجی در دوره DBA در سوال چهارم ۲۴ نفر نظری نداده اند، این عدد برای سوال ۱۲ نیز که میزان کاربردی بودن تمرین ها است ۲۳ می باشد که نشان دهنده این است که دانش پذیران توجه کمی به تمرین ها دارند. همانطور که در سمینار هم بیان شد تمرین های دروس بخش قابل توجهی از ارزشیابی دانش پذیران در پایان دوره خواهند بود.

در شکل زیر نیز ارزیابی نمره ارزیابی کلی دانشپذیران دوره های MBA و DBA را ملاحظه می کنید.

دوره نیمه حضوری MBA و DBA دانشگاه تهران

 

در نمودار زیر نیز می توان نمره دانش پذیران دوره DBA و MBA را با یکدیگر مقایسه کرد:

دوره نیمه حضوری MBA و DBA دانشگاه تهران

یک دیدگاه ارسال کنید