باید بدانیم

پنج ویژگی اشتباه یک مدیر در محیط کسب و کار – اینفوگرافیک

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – یک رئیس بد نه تنها باعث کاهش روحیه پرسنل می‌شود بلکه در نهایت باعث خروج کارکنان از مجموعه و از دست دادن آن‌ها می‌شود. در مقابل یک مدیر خوب می‌تواند چنان انگیزه ای را به پرسنل دهد که بسیار بیشتر از آنچه که به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند برای مجموعه دلسوز بوده و فعالیت کنند.

یکی از بدترین ویژگی‌های یک مدیر این است که به شکل میکروکنترل عمل کند. تماشا کردن مداوم کارکنان در محیط کار و نظارت و مدیریت در هر موضوع کوچک و بزرگی ویژگی مدیریت به صورت میکروکنترلری است. مدیرانی با این ویژگی قدرت خلاقیت و توانایی مدیریت موارد مختلف را از پرسنل می‌گیرند.

همچنین مدیر در عمل، زمان کافی برای پرداختن به موضوعات مهم تر و رسیدگی به وظایف خود را نخواهد داشت و همیشه در پی تصمیم گیری راجع به مسائل جرئی کارکنان است.

ویژگی بد دیگری که ممکن است یک مدیر داشته باشد این است که در زمان نارضایتی از کارکنان، بیش از حد لازم بحرانی برخورد کند. پرخاشگری زیاد حتی در زمانی که پرسنل خلاف وظیفه خود عمل کنند امری است که نتایج بد زیادی را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد مدیر جای پرخاشگری باید با بیان انتقادات خود به پرسنل آن ها را رشد دهد.

در ادامه سه ویژگی بد دیگر که شامل بی نظمی، بداخلاقی و بی حوصلگی است و نیز مدیرانی که فکر می‌کنند همه چیز را می دانند را به شکل اینفوگرافیک نشان می‌دهیم.

 

 

منبع: www.entrepreneur.com

نویسنده: محسن بیاتی

یک دیدگاه

یک دیدگاه ارسال کنید