بیشتر بدانیم

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت از دیدگاه ژاپنی چنین تعریف شده است:

“کنترل کیفیت یعنی توسعه، طراحی، تولید و ارائه خدمات به محصولات با کیفیت، اقتصادی و قابل استفاده ای که باعث رضایت همیشگی مصرف کننده شود.”

لذا اولین گام در کنترل کیفیت آگاهی از نیازهای مصرف کنندگان است. سازندگان درگیر کنترل کیفیت می‌شوند تا محصولاتشان را با کیفیتی مطابق با الزامات مصرف‌کنندگان بسازند. چراکه تطبیق با استانداردهای ملی (بین‌المللی) و یا مشخصه های فنی به تنهایی کافی نیست. استانداردهای ملی یا استانداردهای بین المللی برقرار شده بوسیله سازمان جهانی استاندارد (ISO) یا کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) استانداردهای کاملی نبوده و کمبودها و نواقص زیادی در آنها وجود دارد و محصولی که در چهارچوب آنها تولید شده باشد مصرف کنندگانش را راضی نخواهد ساخت.

بایستی توجه داشت که نیازهای مصرف‌کنندگان هر ساله تغییر می کند. بطور کلی حتی وقتی استانداردها اصلاح می‌گردند باز نمی توانند پا به پای نیازهای مصرف کننده حرکت کنند.

کنترل کیفیت

استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت همچون ایزو ۹۰۰۱ نیز بر پایه ارتقای رضایت مشتری و مشتری مداری بنا شده اند و تاکید فراوانی در برآورده نمودن خواسته های مشتری بعنوان هدف سیستم مدیریت کیفیت داشته اند.

بقول معروف مشتری پادشاه است و حق انتخاب محصول در هر حال با مشتریان است. اصطلاحاً به اینگونه سیستم ها بازارگرا می گویند که بر روش محصول گرا ترجیح داده می شود.

البته کیفیت را نبایستی فقط کیفیت محصول تلقی نمود بلکه وقتی با دید وسیع به این موضوع نگاه کنیم کیفیت به معنی کیفیت کار، کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، کیفیت فرایند، کیفیت واحدها، کیفیت افراد (از جمله کارگران، مهندسان، مدیران و مجریان)، کیفیت سیستم، کیفیت شرکت، کیفیت اهداف و غیره می باشد.

کنترل کیفیت

شرکتهایی که بر اصل «اول کیفیت» پافشاری می کردند قادر شده اند کیفیت را بطور شگفت انگیزی ارتقاء بخشند. این کار طی یک دوره معین باعث افزایش قابل توجه بهره وری و به تبع آن کاهش هزینه و افزایش فروش و سود گردیده است.

خلاصه
تاریخ بازبینی
آیتم های بازبینی
کنترل کیفیت
امتیاز نویسنده
51star1star1star1star1star

یک دیدگاه ارسال کنید