دوره DBA دوره MBA

۱۰ بیزنس اسکول برتر دنیا

در گزارش زیر که از وبسایت معتبر فوربس گرفته شده است، برترین بیزنس اسکول (مدرسه کسب و کار) های دنیا در سال ۲۰۱۵ معرفی شده اند. بیزنس اسکول ها ارائه دهنده دوره های مربوط به کسب و کار هستند. از جمله مهم ترین رشته ها و دوره های مربوط به کسب و کار MBA و DBA  هستند. بیزنس اسکول دانشگاه استنفور آمریکا در سال ۲۰۱۵ در صدر این جدول قرار گرفته است. در ادامه این مطلب ۱۰ بیزنس اسکول برتر دنیا را از شماره ۱۰ تا ۱ مرور می کنیم: (Kellogg)

۱۰٫ بیزنس اسکول دانشگاه کرنل (Cornell)

بیزنس اسکول کرنل

10- بیزنس اسکول کرنل

۹٫ بیزنس اسکول MIT

بیزنس اسکول MIT

9- بیزنس اسکول MIT

۸٫ بیزنس اسکول برکلی (Berkeley)

بیزنس اسکول برکلی

8- بیزنس اسکول برکلی

۷٫ بیزنس اسکول پنسیلوانیا (Pennsylvania) یا Wharton

بیزنس اسکول Pennsylvania

7- بیزنس اسکول Pennsylvania

۶٫ بیزنس اسکول شیکاگو (Chicago) یا Booth

بیزنس اسکول شیکاگو

6- بیزنس اسکول شیکاگو

۵٫ بیزنس اسکول Darthmouth یا Tuck

بیزنس اسکول Dartmouth

5- بیزنس اسکول Dartmouth

۴٫ بیزنس اسکول کلمبیا (Columbia)

بیزنس اسکول کلمبیا

4- بیزنس اسکول کلمبیا

۳٫ بیزنس اسکول Northwestern یا  Kellogg

بیزنس اسکول Northwestern

3- بیزنس اسکول Northwestern

۲٫ بیزنس اسکول هاروارد (Harvard)

بیزنس اسکول هاروارد

2- بیزنس اسکول هاروارد

۱٫ بیزنس اسکول استنفورد (Stanford) 

 

بیزنس اسکول استنفورد

1- بیزنس اسکول استنفورد

یک دیدگاه ارسال کنید