باید بدانیم کارآفرینی

۲۲ اشتباه که افراد موفق در راه موفق بودن هرگز دو مرتبه آن را انجام نمی‌دهند – بخش سوم

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – همه اشتباه می‌کنند. این بخشی از رندگی است. در واقع از طریق اشتباهات و ناکامی های ماست که ما تجربیات و بینش جدید را به دست میاوریم و این بینش جدید به ما امکان موفقیت و موفق بودن را می دهد.

 بعضی افراد در زمانی که اشتباه می کنند خیلی موضوع را سخت می گیرند. با این حال افراد موفق وقتی مرتکب اشتباهی می شوند سعی می کنند تا از آن یک تجربه جدید برای خود بسازند. افراد موفق از اشتباهات خود یاد می گیرند، رشد می کنند و سپس به حرکت خود ادامه می دهند. آن ها می دانند که اگر اشتباه را نادیده بگیرند ممکن است در یک چرخه منفی افتاده و در نهایت به شکست تن دهند.

به منظور کمک به شما در اجتناب از شکست، در ادامه به بیان ۲۲ اشتباه بزرگ می‌پردازم که افراد موفق فقط یکبار ممکن است مرتکب شوند و نه دو مرتبه. بخش نخست مطلب را در (اینجا) و برای مطالعه بخش دوم (اینجا) کلیک کنید.

۱۶- داشتن این ذهنیت که من در انتها قربانی خواهم شد

افراد موفق ممکن است به خاطر در حرکت بودن، تجربه شکست و موفقیت زیادی داشته باشند. زندگی کاری افراد موفق دارای فراز و نشیب های فراوانی است. آن ها یاد گرفته اند که که شکست هم مثل پیروزی یک موضوع نرمال است که برای فرد در حال حرکت پیش می‌آید.

در مقابل اما افراد ضعیف، پس از اینکه تجربه چند شکست پشت سر هم را داشته باشند احساس می کنند که آن ها همیشه قربانی کارهای مختلف هستند.

۱۷- امید دادن به مشتری در حالی که تحرکی وجود ندارد

یکی از قانون های طلایی در کسب و کار این است که بیش از وعده داده شده به مشتری به او خدمات ارائه شود. به این ترتیب شما همیشه برای مشتری بیش از انتظار و فوق العاده به نظر می‌آیید. اما یک نکته در مورد این اصل طلایی وجود دارد و آن این است که فقط زمانی می توان به مشتری امید داد که از ارائه آن خدمت کاملاً اطمینان داشت. تعهدی را ندهید که از حصول آن مطمئن نیستید.

۱۸- درخواست کمک نکردن

تقریباً هیچ کس بدون کمک دیگران موفق نشده است. اما اغلب ما میخواهیم همه کارها را خودمان و یک تنه انجام دهیم. افراد موفق نیز در ابتدای راه فکر می کنند به تنهایی از پس همه مسائل برمیایند اما خیلی زود به این نتیجه می رسند ایجاد یک شبکه هر چند دو نفره برای همیاری و کمک به یکدیگر تا چه میزان در طی مسیر پیشرفت مهم و اثرگذار است.

۱۹- محو هدف اصلی در بین اهداف و امیال فرعی

افراد موفق دو اصل را فراموش نمی‌کنند. اول اینکه در بازه های زمانی مختلف هدف گذاری می‌کنند. دوم اینکه در راه رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی می‌کنند. همچنین ممکن است افراد دیگری هم باشند که هم هدف گذاری کنند و هم برنامه ریزی داشته باشند. اما تفاوت هدف گذاری و برنامه ریزی افراد موفق با دیگران این است که آن ها در طول مسیر درگیر اتفاقات ساده، لذت ها، تفریحات زودگذر و … نمی شوند و نگاه آن ها فقط معطوف به هدف تعیینی خودشان است.

۲۰- رقبا را دشمن خود تصور کردن

یکی از رایج ترین اشتباهاتی که بسیاری از افراد مرتکب می‌شوند این است که رقبای خود را دشمن خود فرض کرده و دائماً در حال تدارک آسیب رساندن به آن ها باشیم. افراد موفق اما می دانند که پیروزی در کسب و کار در گرو رضایتمندی مشتری است. آن ها به صنعت خود توجه کرده و در راه نوآوری، خلاقیت و خلق ارزشی جدید می کوشند. در واقع نیروی خود را درگیر فقط رقابت با رقبا نمی کنند.

۲۱- وقت برای چیزهای کوچک گذاشتن

زندگی خیلی کوتاه تر از آن است که انسان وقت با ارزش خود را برای چیزهای کوچک هدر دهد. مثلاً یک مدیر خوب همه تمرکز در طول روز خود را درگیر سر وقت نرسیدن یکی از کارمندان نمی‌کند. اگر هدف تعیینی در ذهنتان یک موضوع پیش پا افتاده است یا حس می کنید که چند وقتی است که درگیر یک موضوع بی اهیمت یا کم اهمیت هستید لطفاً زمان کوتاه زندگی کردن را نیز در نظر داشته باشید.

۲۲- با خود صادق نبودن

به عقیده برخی از اندشمندان، شناخت خود یکی از ساده ترین شناخت ها است. پیش از همه انسان ها، ما در ذهن خودمان زندگی می‌کنیم. اما گاهی حقیقت را حتی از خودمان پنهان می‌کنیم. علت این امر این است که ما دوست نداریم حقایق خودمان و عملکرمان در نظر ما سخت و اشتباه باشند. مردم موفق به خوبی می‌دانند که خود فریبی نه تنها کمکی به تغییر ماهیت حقایق نمی‌کند بلکه در انتها موجبات شکست را فراهم می‌سازد.

 

 

برای ثبت نام در دوره های نیمه حضوری و مجازی MBA و DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در (اینجا) کلیک کرده و یا با شماره ۲۲۱۳۶۷۶۴ تماس گیرید.

منبع: www.entrepreneur.com

 

افزودن نظر

یک دیدگاه ارسال کنید