باید بدانیم

آیا مدیریت و رهبری واقعا متفاوت هستند؟

تفاوت مدیریت و رهبری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ آیا مدیریت و رهبری واقعا متفاوت هستند؟  مقاله ای در مورد تفاوت و شباهت مدیریت و رهبری  از نشریه معتبر هاروارد بیزینس ریویو (Harvard Business Review)

مقدمه

شاید شنیده باشید که بسیاری از مدرسان علوم مدیریتی و تئوریسین های کسب و کار مدیریت و رهبری را از یکدیگر جدا می کنند. این جمله را نیز بارها از آنها شنیده اید: مدیران کارها را درست انجام می دهند، رهبران کارِ درست را انجام می دهند. یا اینکه مدیریت با کارهای اجرایی سروکار دارد اما رهبری با خلاقیت و نوآوری.

اما آیا مساله فوق واقعی است؟ آیا مدیریت و رهبری واقعا متفاوت هستند؟ یا اینکه یکسان هستند و فقط نوع نگاه متفاوتی نسبت به انجام کارها دارند؟

مدیران کارها را درست انجام می دهند، رهبران کارِ درست را انجام می دهند!

مطالعه موردی در مورد تفاوت مدیریت و رهبری

نویسنده این مقاله (از نشریه معتبر هاروارد بیزنس ریویو) این مساله را زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داده است. ایشان به مدت ۳۴ سال در شرکت های چند ملیتی مشغول به کار بوده است. سوالی که ایشان می پرسد این است که آبا تفاوتی بین مدیریت و رهبری وجود دارد؟

بدین منظور مطالعه موردی بر روی ۸ مدیر مختلف (دولتی، کسب و کار خصوصی، نظامی و …) صورت گرفته است. روی هم رفته این افراد ۱۹۷ سال تجربه کار حرفه ای و ۱۳۹ سال تجربه مدیریت یا رهبری سازمانی را داشته اند. با هریک از آنها مصاحبه ای نیمه-ساختار یافته ترتیب داده شده است که سوال های آن  بصورت جداگانه بر روی مدیریت و رهبری تمرکز داشته است. بعد از مصاحبه، نتایج مصاحبه در چارچوبی مشخص از لحاظ مشخصات، فعالیت ها، رفتار و … برای مدیران و رهبران تحلیل شدند.

هر ۸ نفر در پاسخ به این سوال مستقیم که آیا مدیریت و رهبری متفاوت هستند پاسخ مثبت دادند. درجات تاکید آنها بر روی جواب متفاوت بود. برخی گفتند بله متفاوت هستند. و برخی دیگر گفتند بله قطعا همین طور است! اما همه بر روی این موضوع که این دو موضوع از یکدیگر متمایز هستند اتفاق نظر داشتند.

مصاحبه شوندگان  برای رهبری از شخصیت وی و تاثیری که رفتار و شخصیت وی می تواند بر زیردستانش داشته باشد گفتند. اما برای مدیر، بیشتر در مورد نحوه عملکرد وی برای دست یافتن به اهداف و موفقیت در اجرای کارها صحبت کردند.

مصاحبه شوندگان  برای رهبری از شخصیت وی و تاثیری که رفتار و شخصیت وی می تواند بر زیردستانش داشته باشد گفتند.

یک نکته جالب در پاسخ های آنها وجود داشت:

وقتی از آنها خواسته شد ویژگی های یک مدیر خوب را بگویند بیشتر ویژگی هایی که گفتند مربوط به خود شخص وی بود به طور مثال قابل اعتماد باشد، خوشبین باشد، مدبر باشد و …. اما وقتی از آنها خواسته شد ویژگی های یک رهبر خوب را بگویند بیشتر ویژگی هایی که می گفتند مربوط به ارتباط رهبر با زیر دستانش بود. به طور مثال افراد را ترغیب و تشویق کند، اعتماد متقابل میان وی و افراد باشد، با افراد رابطه تعاملی داشته باشد و ..

نگرش این افراد در مورد واگذار کردن کارها به دیگران و تفویض اختیارات، تفاوت ها را واضح تر کرد.  مدیران برای افزایش بهره وری و کارایی، اختیارات و کارها را بصورت گسترده به زیر دستان می سپارند. اما رهبران وظایف و اختیارات را به زیردستان واگذار می کنند تا به نوعی به آنها قدرت دهند. مصاحبه شوندگان ۱۴ رفتار از رهبران نام بردند که رهبران برای توسعه و رشد زیر دستان خود از آن استفاده می کنند. از بین این رفتار ها تنها ۵ مورد در مدیران دیده شد (که آن نیز مربوط به رشد آنها در جهت دستیابی اهداف کاری بوده است). نتیجه گیری که از این قسمت انجام شد این بود که رهبران بسیار بیشتر از مدیران به رشد و توسعه افراد خود فکر می کنند.

حتی مدیران وقتی صحبت از توسعه فردی بود بیشتر بر روی خودشان و اهدافشان متمرکز بودند حال آنکه رهبران تمرکز بیشتری بر روی رشد و توسعه سایر افراد داشتند. رهبران سعی میکردند از دیگران و همچنین فیدبک ها درس بگیرند اما مدیران بیشتر به آموزش فردی و شخصی تمرکز داشتند.

نتیجه گیری

مصاحبه با این افراد بر فرض تفاوت های مدیر و رهبر از جنبه ویژگی های ذاتی و شخصیتی و رفتاری صحه گذاشت. اما در فعالیت ها و کارهای روزانه مدیر و رهبر هم تفاوت وجود دارد؟ همچنان در مورد این مساله ابهام وجود دارد. بسیاری از فعالیت های روزانه مدیر و رهبر یکسان است. بنابرین این سوال مطرح می شود که آیا در عمل و کار نیز رهبران و مدیران متفاوت هستند؟

از نظر نویسنده این مقاله از لحاظ کارهای اجرایی روزانه ای که مدیر و رهبر روزانه در سازمان انجام می دهند تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

اما مهمترین تفاوت  – شاید تنها تفاوت آنها- نوع نگاه آنها به اطرافیانشان (زیر دستان و افرادی که با آنها کار می کنند) است! توجه و تمرکز بیشتر بر نتیجه و عملکرد بیشتر کار مدیران است در مقابل تمرکز بیشتر بر افراد کار رهبران است. اما کارهای روتین و روزانه آنها تفاوت چندانی ندارد.

منبع: مجله هاروارد بیزنس ریویو (HBR)

https://hbr.org/2016/06/do-managers-and-leaders-really-do-different-things

 

یک دیدگاه ارسال کنید