منابع انسانی

۱۵ صفت مشترک رهبران بزرگ (بخش دوم)

نلسون ماندلا

در مطلب قبلی وبلاگ ۱۵ صفت مشترک رهبران بزرگ را مشاهده کردیم که از اینجا قابل دسترسی است.

در این مطلب ادامه صفت های مشترک رهبران بزرگ را خواهیم دید.

از نگاه کارنگی رهبران بزرگ:

 • به جزییات توجه می کنند. رهبران موفق از مسئولیت های و خروجی زیردستان خود آگاه هستند اما به دنبال مدیریت ذره بینی نیستند.
 • مصمم هستند. بهترین رهبران از شکست درس می گیرند، مطمئنا آنها پس از شکست برای رسیدن به پیروزی مجهزتر هستند.
 • انتقادپذیرند. کسی که با مورد انتقاد قرار گرفتن کار خود از خشم شعله ور می شود، هرگز یک رهبر موفق نخواهد شد.
 • می دانند که چه زمانی خود را مهار کنند. رهبرانی که اغلب اوقات زیاده روی می کنند، احترام خود نزد اطرافیان را از دست خواهند داد.
 • وفادار هستند. کارنگی می گوید که وفاداری باید از وفاداری به دیدگاه خود آغاز شود و با وفاداری به گروه و مشتریان نیز بسط داده شود.
 • زمان صریح حرف زدن را می دانند. یک رهبر دیپلماتیک می داند که خودداری از حرف زدن به مصالحه منجر می شود و یا حمله و دشمنی! اما فریب دادن دیگران و پنهان کردن حقیقت برای حفظ اعتبار، قطعا او را غیر قابل اعتماد خواهد کرد.
 • انگیزه دیگران را درک می کنند. رهبران بزرگ این توانایی را دارند که از خود بیرون بیایند و دیدگاه زیردستان و یا حتی رقبای خود را تصور کنند.
 • دوست داشتنی هستند. اگر یک رهبر توانایی هم درد بودن با دیگران و خشنود کردن آنها را داشته باشد، افراد نیز او را دوست خواهند داشت.
 • متمرکز هستند. بهترین رهبرها تمام توجه و انرژی خود را بر روی یک پروژه در یک زمان خاص متمرکز می کنند.
 • از اشتباهات درس می گیرند. آموختن از اشتباهات خود مانند آموختن از اشتباهات دیگران بسیار مهم است.
 • مسئولیت اشتباهات زیردستان خود را می پذیرند. کارنگی می گوید: هیچ چیز سریع تر از واگذار کردن مسئولیت به دیگران، ظرفیت رهبری یک فرد را از بین نمی برد.

کارنگی می گوید که وفاداری باید از وفاداری به دیدگاه خود آغاز شود و با وفاداری به گروه و مشتریان نیز بسط داده شود.

 • دستاوردهای دیگران را تصدیق می کنند. یک رهبر بزرگ درک می کند که عملکرد عالی باید مورد تقدیر قرار گیرد. کارنگی می گوید افراد با تایید کلامی تلاش های شان بیشتر انگیزه پیدا می کنند تا یک جایزه نقدی.
 • با دیگران طوری رفتار می کنند که دوست دارند با خودشان رفتار شود.
 • خوش بین هستند. بعضی افراد بدبینی را مثل یک نشان افتخار با خود حمل می کنند اما کسانی که خوش بینی را انتخاب می کنند، خودشان را با موفقیت و نیک نامی بیشتر هماهنگ کرده اند.
 • مسئولیت اقدامات کل تیم خود را می پذیرند. کارنگی این نکته را در پایان صحبت های خود می گوید اما تاکید می کند که اگر می توانست به عقب باز گردد آن را به عنوان مهم ترین نکته در بالای فهرست خود قرار می داد!
 • قادرند بدون احساساتی شدن عمل کنند. بهترین رهبران قادر هستند که در زمان تصمیم گیری، خودشان را از هیجانات شان جدا کنند و همه چیز را عینی ببینند.

یک دیدگاه ارسال کنید