نویسنده -روابط عمومی

استفاده از تکنولوژی در مدیریت

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – هر کسب و کاری برای موفقیت نیاز به مدیریت خوب دارد. تعریف ما از مدیریت، برنامه‌ریزی،...