نویسنده -روابط عمومی

۸ نکته برای ساخت برندینگ شخصی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – برندینگ به عنوان یکی از مؤلفه های حیاتی موفقیت شناخته میشود. به چند نمونه از شرکت های معروف...

استفاده از تکنولوژی در مدیریت

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – هر کسب و کاری برای موفقیت نیاز به مدیریت خوب دارد. تعریف ما از مدیریت، برنامه‌ریزی،...