نویسنده -روابط عمومی

راز فروش فقط با یک جمله

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ راز فروش فقط با یک جمله  شما به خودتان و محصولتان اطمینان دارید، اما چطوری دیگران را متوقف کنیم...

استرس شغلی و مدیریت آن

استرس شغلی و مدیریت آن؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران چکیده کار جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیاز های...

ده اشتباه بزرگ شما در ساخت وبسایت

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ ده اشتباه بزرگ شما در ساخت وبسایت دیگر داشتن وبسایت برای کسب و کار شما یک امتیاز مثبت نیست بلکه...