نویسنده -روابط عمومی

استراتژی محصول ضررده چیست؟

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ استراتژی محصول ضررده چیست؟ یک محصول ضررده  یک کالا است که در قیمتی فروخته می شود که به خودی خود...

راز فروش فقط با یک جمله

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ راز فروش فقط با یک جمله  شما به خودتان و محصولتان اطمینان دارید، اما چطوری دیگران را متوقف کنیم...

استرس شغلی و مدیریت آن

استرس شغلی و مدیریت آن؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران چکیده کار جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیاز های...