نویسنده -روابط عمومی

۴ راه برای Retargeting Strategie

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – طبق آمارها بیش از ۸۰ درصد بازدیدکنندگان وب سایت شما به مشتری تبدیل نخواهند شد. این آمار...

بازاریابی چریکی یا Guerrilla Marketing

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- امروزه شیوه های بازاریابی بسیار پیچیده شده و به بخش ها و حوزه های مختلفی تقسیم شده است...