نویسنده -روابط عمومی

۴۵ سؤال رایج در مصاحبه استخدامی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – اکثر مردم در طول عمر خود برای به دست آوردن شغل باید مورد مصاحبه استخدامی قرار گیرند. برای...

۷ نکته برای بهبود فرایند استخدام

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -امروزه با وجود اینکه تعداد افراد بیکار و جویای کار کم نبوده و متقاضیان زیادی به دنبال کار هستند...

۱۰ راه برای بهبود مدیریت فروش

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – امروزه مدیریت فروش به عنوان یک پست بسیار مهم در کسب و کارها به شمار می آید. همه شرکت ها می...