نویسنده -روابط عمومی

۱۰ راز ضروری موفقیت

چطور یک نفر به موفقیت بسیار چشمگیری دست پیدا میکند؟ بعضی معتقدند شانس و اقبال دخیل است، برخی هم زیرکی را دخیل میدانند. اما...

استراتژی محصول ضررده چیست؟

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ استراتژی محصول ضررده چیست؟ یک محصول ضررده  یک کالا است که در قیمتی فروخته می شود که به خودی خود...