دوره DBA

دوره DBA سلاحی برای مدیران!

با توجه به تغییرات سریع در دنیای مدیریت و کسب و کار، مدیران ارشد به منظور سازگاری با این تغییرات و تصمیم گیری درست و به موقع با توجه به تغییراتی که در کسب و کار رخ می دهد و همچنین افزایش رقابت پذیری و ثمر بخشی می بایست علاوه بر تجارب مدیریتی، به دانش و مهارت مدیریتی نیز مجهز شوند.

دوره DBA ابزار بسیار مناسبی برای مدیران در جهت کسب دانش به روز مدیریتی همچنین کسب مهارت های مدیریتی است. مدیران ارشد سازمان ها با گذراندن دوره DBA می توانند مزیت رقابتی برای خود نسبت به سایر مدیران ایجاد کنند که این همان دانش و علم مدیریت است. علاوه بر دانش مدیریتی، دوره DBA با توجه به ایجاد مطالعه های موردی، در زمینه تقویت مهارت های مدیران نیز بسیار پر فایده است.

دوره DBA همانطور که گفته شود هم به ملاحث نظری و تئوری مدیریت می پردازد و هم بر جنبه های کاربردی مدیریت تمرکز دارد. بنابرین دوره DBA برای مدیران ارشد، مدیران اجرایی و مشاوران مناسب می باشد. دوره DBA به مدیران کمک می کند تا مهارت های لازم جهت حل مسائل سازمان خود را فرا گیرند و همینطور دوره DBA به مدیر مهارت تجزیه و تحلیل در شرایط پیچیده و تصمیم گیری در شرایط چند بعدی و پیچیده را میدهد.

یک دیدگاه ارسال کنید