معرفی اساتید

دکتر علی پیران نژاد

دکتر علی پیران نژاد

دکتر علی پیران نژاد دانش آموخته رشته مدیریت از دانشگاه تهران و همچنین پژوهشگر میهمان در دانشگاه Paris 6 کشور فرانسه و دانشگاه Orebro کشور سوئد می باشد. ایشان هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بوده و به عنوان مشاور در حوزه مدیریت رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی با سازمانهای دولتی و خصوصی کشور و همچنین در حوزه طراحی و خرید نرم افزارهای سازمانی همچون CRM و ERP با سازمانهای مختلف همکاری دارد.

افتخارات علمی:

 • عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • عضو بنیاد ملی نخبگان نهاد ریاست جمهوری.
 • بورسیه گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران.
 • استاد برتر آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • پژوهشگر مهمان (فرصت مطالعاتی) در دانشگاه Paris 6 کشور فرانسه و دانشگاه Orebro کشور سوئد.
 • دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تهران در مقطع دکتری تخصصی.
 • دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد.
 • نفر اول گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد.
 • دانشجوی نمونه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 

سوابق اجرایی:

 • سخنگوی بنیاد ملی نخبگان.
 • رییس مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲٫
 • مدیر گروه مجموعه مدیریت دانشگاه پیام نور استان البرز از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰٫
 • مجری پروژه “مطالعه رفتار مشترکان تلفن همراه در ۱۳ استان کشور” شرکت همراه اول سال ۱۳۹۱٫
 • مجری پروژه “سازماندهی مجدد فرایندهای اداری” معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۸٫
 • مدیر پروژه “طراحی سیستم مشوق از خلاقیت و نوآوری در شرکت پتروشیمی وزارت نفت” شرکت پتروشیمی وزارت نفت سال ۱۳۹۰
 • مدیر بخش ساختار پروژه “تدوین و تفسیر سیر تکاملی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران” وزارت صنعت، معدن و تجارت سال ۱۳۸۹٫
 • مشاور مدیریتی، حوزه هنری شهرداری تهران سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱٫
 • دبیر سمینارهای تخصصی و همایشهای مدیریتی در دانشگاه تهران سال ۱۳۸۷٫
 • مجری پروژه “مدیریت شادابی و نشاط کارکنان” بانک کشاورزی سال ۱۳۹۲٫
 • مجری پروژه “طراحی ساختار سازمانی” شرکت داروسازی آیریانیک سال ۱۳۹۲٫
 • مجری پروژه “طراحی ساختار سازمانی” شرکت روشافارمت سینا سال ۱۳۹۲٫
 • مجری پروژه “طراحی ساختار سازمانی” شرکت آیریانیک آسیا سال ۱۳۹۲٫
 • مجری پروژه “تجزیه و تحلیل مشاغل” شرکت داروسازی آیریانیک سال ۱۳۹۳٫
 • مجری پروژه “ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه” شرکت آیریانیک سال ۱۳۹۳٫
 • مجری پروژه “طراحی سیستمهای منابع انسانی” شرکت روشافارمت سینا سال ۱۳۹۳٫
 • مجری پروژه “طراحی ساختار سازمانی” شرکت فراتر سال ۱۳۹۴٫
 • مجری پروژه “تجزیه و تحلیل مشاغل” شرکت فراتر سال ۱۳۹۴٫
 • مجری پروژه “طبقه بندی مشاغل” شرکت فراتر سال ۱۳۹۴٫
 • مدیر پروژه “ارزیابی رضایت مندی جامعه از شرکت لوله سازی اهواز” شرکت لوله سازی اهواز سال ۱۳۸۹٫
 • مدیر بخش آموزش شرکت نوبن(گروه مشاوران مدیریت) از سال ۱۳۹۱ تاکنون.
 • مدیرعامل شرکت فرداد (شرکت آموزش و پژوهشی مدیریت) سال۱۳۹۰تا ۱۳۹۱٫
 • مشاور شرکت فولاد احسان اهواز سال ۱۳۹۰٫
 • مشاور شرکت راییکا(فعال در حوزه صنایع مخابراتی) از سال ۱۳۹۰ تاکنون.
 • مشاور شرکت نیکاسورنا(فعال در حوزه صنایع طراحی نرم افزارهای سازمانی) از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲٫
 • مشاور شرکت نوین پاک شرق از سال ۱۳۹۲ تاکنون.
 • دبیر انجمن علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵٫
 • کارشناس مدیریت در سلسله نشستهای تخصصی صدا و سیمای مرکز استان تهران.

 

سوابق پژوهشی:

مقالات

 • چاپ مقاله ” نقش خودباوری ملی در توسعه آموزش عالی” در مجله علمی پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
 • چاپ مقاله ” پیامدهای ناخواسته مشتری گرایی در آموزش عالی ” در مجله علمی پژوهشی فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم.
 • چاپ مقاله ” مروری بر مدیریت مهاجرت نخبگان ” در مجله برتر ISC رهیافت سیاستهای علمی کشور وابسته به وزارت علوم.
 • چاپ مقاله “دولت الکترونیک، پویایی نهادی و بحران اعتماد عمومی ” در مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت دانشگاه تهران.
 • چاپ مقاله ” کاربرد مدل سیستمهای مانا برای تدوین برنامه آموزش عالی ایران در قرن بیست و یکم ” در مجله علمی ترویجی دانشکده علوم اجتماعی اهواز.
 • چاپ مقاله “تاملی بر کارآفرینی درون سازمانی” در سومین همایش توسعه فناوری در صنعت نفت.
 • چاپ مقاله ” دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیکی” در مجله علمی پژوهشی مدرس دانشگاه تربیت مدرس.
 • چاپ مقاله ” عدالت و اعتماد عمومی؛ ره آورد حکومت الکترونیک” در مجله علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد.
 • چاپ مقاله ” تحلیل جامعه شناختی رضایتمندی ذینفعان از شرکتهای تولیدی” در مجله ISC علوم انسانی دانشگاه سمنان.
 • چاپ مقاله ” تبیین عوامل شناختی در نهادهای آموزشی” در مجله علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد.
 • چاپ مقاله ” تسهیم شغل: پاسخی به چالشهای کاری زنان دانشور” در مجله علمی پژوهشی تحقیقات زنان.
 • چاپ مقاله ” تبیین انگیزش به عنوان جوهره کارآفرینی دولتی” در مجله علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
 • چاپ مقاله ” تبیین تاثیرات گسترش فناوری اطلاعات بر توسعه اجتماعی” در مجله علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران.
 • چاپ مقاله “توانمندسازی سیاسی شهروندان در سایه فناوریهای نوین ارتباطی ” در مجله علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران.
 • چاپ مقاله ” سرمایه سیاسی و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی” در مجله علمی پژوهشی انجمن علوم مدیریت ایران.
 • چاپ مقاله “حکمرانی الکترونیک در شهرداریها:مطالعه پورتال شهرداریهای کشور” در مجله علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران.
 • چاپ مقاله “تغییر در مفهوم مدیریت اخلاق و منافع عمومی در پرتو تغییر رویکردهای مدیریت دولتی” در مجله علمی پژوهشی اخلاق در علوم رفتاری.
 • چاپ مقاله ” رهبری اصیل: سبکی ضروری در مدیریت دانشگاه ها” در مجله علمی پژوهشی مدیریت دانشگاه اسلامی.
 • پذیرش مقاله “کارآفرینی دولتی؛ چالش سازمانهای دولتی معاصر در ایران در مجله علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت دانشگاه تهران.

 

 • Pirannejad, Ali; Salami, Hadi; and Mollaee, Abdolazim. (2010). Outsourcing priorities of government functions: Analytic network process approach. African Journal of Business Management, 4(9), 1723-1735.
 • Pirannejad, Ali and et al. (2010). The Feasibility of Job Sharing as a Mechanism to Balance Work and Life of Female Entrepreneurs. International Business Research, 6(5), 137-145.
 • Pirannejad, Ali and et al. (2010). Designing Motivation System to Produce Creativity and Entrepreneurship in Petrochemical Company. International Journal of Business and Management, 6(5), 137-145.
 • Pirannejad, Ali. (2011).The effect of ICT on political development: a qualitative study of Iran. Information Development, 27, 186-195.
 • Pirannejad, Ali. (2011). Understanding the rise of e-participation in non-democracies: Domestic and international factors. Government Information Quarterly, 11(3), 155-167.
 • Jandaghi, Gh., Fakheri, K., Pirannejad, A. (2015) Clarifying the impacts of professors’ narcissism variables on effective performance. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 3, 84-93.

 

کتابها:

 • دموکراسی الکترونیکی، مدینه فاضله حکومت الکترونیک، انتشارات علمی و فرهنگی، سال ۱۳۹۳٫
 • حکومت الکترونیک، انتشارات سمت، در حال داوری.
 • موردکاویهای مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات سمت، در حال داوری.
 • مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، انتشارات دانشگاه تهران، در حال داوری.

 

پایان نامه ها:

 • شناسایی عوامل موثر بر سرمایه سیاسی، سرکار خانم عبادی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال ۱۳۹۰٫
 • مدیریت پسماندهای الکترونیکی در سطح شهر تهران، سرکار خانم اسماعیلی فر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال ۱۳۹۰٫
 • بررسی تاثیر توسعه شهر الکترونیک بر افزایش سلامت اداری در شهرداریها، سرکار خانم آقا جعفری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال ۱۳۹۱٫
 • بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی، جناب آقای هاشمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال ۱۳۹۱٫
 • سناریوپردازی درباره آینده شهر قم با رویکرد پیشگیرانه به مدیریت بحران جناب آقای ناصحی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال ۱۳۹۱٫
 • بررسی ابعاد استراتژیک ایجاد سازمانهای مستقل فرهنگی در کشور، جناب آقای خزایی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال ۱۳۹۱٫
 • آسیب شناسی سیستم انتقال آموزش در مدیریت منابع انسانی: مورد مطالعه دانشگاه تهران، جناب آقای امیر رضایی پردیس البرز دانشگاه تهران سال ۱۳۹۲٫
 • مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(بررسی موردی: کارکنان شهرداری منطقه ۵ تهران)، جناب آقای علی سمواتیان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال ۱۳۹۲٫
 • مطالعه اکتشافی عوامل بازدارنده تحقق عدالت سازمانی، سرکار خانم مهشید خانی اوشانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال ۱۳۹۲٫
 • بررسی موانع توسعه مشارکت الکترونیک شهروندان در شهر تهران (مورد مطالعه: شهرداری تهران)، سرکار خانم سمیرا خیالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال ۱۳۹۲٫
 • بررسی امکان واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی(مطالعه ی موردی ادارات مناطق ۱۱، ۱۳ و ۱۴ تهران)، سرکار خانم پرستو جوهر، پردیس البرز دانشگاه تهران سال ۱۳۹۲٫
 • ارزیابی و تحلیل ارتباط بین مولفه های رفتار شهروندی و اختلال اضطراب اجتماعی در شهروندان منطقه یک شهر تهران، جناب آقای علی حاجی پور، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال ۱۳۹۲٫
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان کارافرینی سازمانی در سازمانهای دولتی ایران (مورد مطالعه شهرداری قدس)، جناب آقای اسحاق کولیوند، پردیس البرز دانشگاه تهران سال ۱۳۹۲٫
 • بررسی رابطه میان فعالیتهای بازاریابی داخلی و حفظ کارکنان متعهد و با استعداد سازمان(مورد مطالعه بخش دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان،وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، سرکار خانم خدیجه نبوی، پردیس البرز دانشگاه تهران سال ۱۳۹۲٫
 • بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی( مورد مطالعه: بانک صنعت و معدن)، سرکار خانم فریبا پوریزدی، پردیس البرز دانشگاه تهران سال ۱۳۹۲٫
 • مطالعه رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان و سلامت اداری در سازمانها دولتی شهر یاسوج، آقای حبیب همتی، دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۲٫
 • بررسی الزامات پیاده سازی شهرداری الکترونیک شهر تهران. آقای مسعود سیرتی، پردیس البرز دانشگاه تهران سال ۱۳۹۳٫

 

سوابق تدریس کارگاهی:

 • مدیریت تعارض و مذاکرات-دوره مدیران و کارشناسان صدا و سیما.
 • ادراک و نقش مدیریت ادراک در رفتار سازمانی- دوره مدیران ارشد وزارت دفاع.
 • مدیریت رفتار سازمانی-صنایع اسحله سازی مهام.
 • مدیریت احساسات و ارزشها- دوره مدیران بانک کشاورزی.
 • نوع شناسایی انواع هوش ها و نحوه استفاده از آنها در رفتار سازمانی- دوره کارشناسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی.
 • مدیریت منابع انسانی- دوره مدیران شعب بانک ملت.
 • مدیریت رفتار سازمانی-صنایع الغدیر.
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته- شرکت آپ(آسان پرداخت).
 • خرده نظامهای منابع انسانی-دوره مدیران شعب بانک کشاورزی.
 • بررسی سبکهای ارتباطی در سازمانها و مدیریت ارتباطات سازمانی- دوره مدیران و کارشناسان وزارت کشور.
 • بررسی فرهنگ سازمانی و کاربرد مدیریت فرهنگ سازمانی در جهت دهی به رفتار کارکنان- دوره مدیران ارشد شرکتهای خدماتی.
 • ارتباطات سازمانی- دوره مدیران و کارشناسان شرکت پتروشیمی.
 • مدیریت شناخت از خود- دوره مدیران ارشد شرکت پژوهشگران تهران.
 • مدیریت تضاد و تعارض- دوره مدیران و کارشناسان شرکت پتروشیمی.

 

سوابق تدریس دانشگاهی:

 • مدیریت تطبیقی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • دولت الکترونیک-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • روش تحقیق پیشرفته- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • مدیریت منابع انسانی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • جامعه شناسی سازمانها- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • بررسی مسائل اداری ایران- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • تئوریهای سازمان و مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • سیستمهای اطلاعاتی مدیریت- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • اصول مدیریت و سرپرستی سازمانها – پردیس فنی دانشگاه تهران.
 • تئوریهای پیشرفته مدیریت رفتار سازمانی- پردیس البرز دانشگاه تهران.
 • رهبری و رفتار سازمانی-دوره MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • رهبری و تئوریهای رفتار سازمانی – پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران.
 • مبانی فلسفی مدیریت رفتار سازمانی- دوره DBA دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • سیستمهای اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 

داوری های انجام شده

 1. هفتمین جشنواره بین المللی برترین پژوهش ها و نوآوری و کنفرانس علمی مدیریت مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران)، امینی دانشگاه تهران، ۰۶/۱۰/۱۳۹۳

 

ویدیو معرفی استاد را می توانید از طریق لیتک زیر مشاهده نمایید – (بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

دکترعلی پیران نژاد  هم اکنون استاد مدرس در دوره های مجازی mba و dba مرکز یادگیری آنلاین دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشند.

بدین منظور داوطلبین عزیز می توانند جهت ثبت نام در دوره های دکتر علی پیران نژاد به صورت آنلاین از طریق این لینک اقدام نمایند. در حال حاضر می توانید در دوره های mba , dba دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ثبت نام نمایید.یا از طریق این لینک  با ما تماس بگیرید.

یک دیدگاه ارسال کنید