رسانه دیجیتال

دکتر طهمورث حسن قلی پور +ویدئو

دکتر طهمورث حسن قلی پور

دکتر طهمورث حسن قلی پور از جمله اساتید برجسته مدیریتی کشور تحصیلات کارشناسی خود را در مدرسه عالی مدیریت گیلان، کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مدیریت گذراند و پس از آن به عنوان عضو هیات علمی فعالیت خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد. ایشان در زمینه های تخصصی خود کتبی از جمله مدیریت تبلیغات، فرایند برونسپاری، سیستمهای خرید و انبارداری، روش و طرح تحقیقات کیفی و تحیقات بازار را به چاپ رسانده است. دکتر حسن قلی پور هم اکنون ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را بر عهده دارند.

یک دیدگاه ارسال کنید