رسانه دیجیتال

دکتر مسعود کیماسی +ویدیو

دکتر مسعود کیماسی

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت بازرگانی و دکترای تخصصی خود را در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران اخذ کرد. وی علاوه بر تدریس در دانشگاه و مشاوره برای سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی، سمتهایی نظیر معاونت اداره کل توسعه بازار و مدیریت گروه برنامه ریزی مرکز تحقیقات و برنامه ربزی بانک ملت را به عهده داشته است. ایشان علاوه بر این فعالتیها، مولف چندین مقاله علمی در مجلات معتبر مدیریتی میباشند.

یک دیدگاه ارسال کنید